XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 40891
1 05339
2 20921 37824
3 15188 32390 37996 76984 77330 19767
4 4331 8163 3103 4608
5 2180 9377 9315 0460 3133 1714
6 887 164 354
7 36 12 76 78
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3;8; 3;6;8;9; 0
1 2;4;5; 2;3;9; 1
2 1;4; 1; 2
3 1;3;6;9; 3;6; 3
4 1;2;5;6;8; 4
5 4; 1; 5
6 3;4;7; 3;7;9; 6
7 6;7;8; 6;7;8; 7
8 4;7;8; 7;8; 8
9 1; 6; 3; 9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 19 66
7 281 627
6 6695 2382 9829 1829 4012 0569
5 8760 7674
4 60229 49760 66376 22716 22389 79611 03818 93593 98975 19889 41964 14152 49814 19273
3 38085 65849 00298 97377
2 72461 05258
1 73781 68914
ĐB 393930 692613
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0
1 1;6;8;9; 2;3; 4;4;
2 9;9; 7;9;
3
4 9;
5 2;8;
6 1; 4;6;9;
7 6; 3;4;5;7;
8 1;1;2;5;9; 9;
9 5; 3;8;
X