Cập nhật bảng giá sữa Vinamilk chính hãng mới nhất 2022

Sữa tươi Vinamilk là một thức uống bổ dưỡng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Những sản phẩm sữa Vinamilk đều được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ. Vậy giá sữa vinamilk như thế nào? Để biết thêm chi tiết mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ sau đây của sxmn.org.

Bảng giá sữa Vinamilk dòng sữa tươi

Sữa tươi Vinamilk được sản xuất với nhiều loại khác nhau, nhằm phù hợp với các đối tượng cùng độ tuổi khác nhau. Cụ thể sau đây là bảng giá sữa vinamilk

Sữa tươi Vinamilk có đường

 • Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk ADM 180ml hiện đang được bán 28.000 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk Green Farm 110ml hiện đang được bán 20.000 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa tươi có đường Vinamilk 110ml hiện đang được bán 19.000 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk ADM Gold 110ml hiện đang được bán18.000 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa tươi có đường Vinamilk 180ml hiện đang được bán 29.000 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk Green Farm 180ml hiện đang được bán 31.800 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa tươi tách béo có đường Vinamilk 180ml hiện đang được bán 35.200 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng chứa tổ yến Vinamilk 180ml hiện đang được bán 49.800 đồng.
 • Sữa tươi có đường Vinamilk hộp 1 lít  hiện đang được bán 29.000 đồng.
 • Sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk Happy Star bịch 220ml hiện đang được bán 6.600 đồng.
 • Sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk A&D3 bịch 220ml hiện đang được bán 7.200 đồng.
 • Thùng 12 hộp sữa tươi có đường Vinamilk 1 lít hiện đang được bán 353.000 đồng.
 • Thùng 24 hộp sữa tươi tiệt trùng chứa tổ yến Vinamilk 180ml hiện đang được bán 588.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi có đường Vinamilk 180ml hiện đang được bán 325.000 đồng.
 • Thùng 48 bịch sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk Happy Star 220ml hiện đang được bán 315.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi tách béo có đường Vinamilk 180ml hiện đang được bán 390.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk Green Farm 180ml hiện đang được bán 365.000 đồng.
 • Combo 48 bịch sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk A&D3 220ml và ly thuỷ tinh Luminarc Mindel 380ml hiện đang được bán với giá 348.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk ADM 180ml hiện đang được bán 330.000 đồng.
 • Thùng 48 bịch sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk A&D3 220ml hiện đang được bán 305.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk Green Farm 110ml hiện đang được bán 238.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi có đường Vinamilk 110ml hiện đang được bán 220.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk ADM Gold 110ml hiện đang được bán 210.000 đồng.

Bảng giá sữa Vinamilk dòng sữa tươi

Giá sữa tươi Vinamilk hương dâu

 • Sữa dinh dưỡng hương dâu Vinamilk A&D3 bịch 220ml hiện đang được bán 7.200 đồng
 • Lốc 4 hộp sữa tươi hương dâu Vinamilk 180ml hiện đang được bán 30.800 đồng
 • Lốc 4 hộp sữa tươi hương dâu Vinamilk 110ml hiện đang được bán 19.000 đồng
 • Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng hương dâu Vinamilk ADM 180ml hiện đang được bán 29.000 đồng
 • Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng hương dâu Vinamilk ADM Gold 110ml hiện đang được bán 19.000 đồng
 • Thùng 48 bịch sữa dinh dưỡng hương dâu Vinamilk A&D3 220ml hiện đang được bán 305.000 đồng
 • Thùng 48 hộp sữa dinh dưỡng hương dâu Vinamilk ADM 180ml  hiện đang được bán 343.000 đồng
 • Thùng 48 hộp sữa tươi hương dâu Vinamilk 110ml hiện đang được bán 220.000 đồng
 • Thùng 48 hộp sữa tươi hương dâu Vinamilk 180ml hiện đang được bán 325.000 đồng
 • Thùng 48 hộp sữa dinh dưỡng hương dâu Vinamilk ADM Gold 110ml hiện đang được bán 220.000 đồng

Sữa tươi Vinamilk hương socola

 • Sữa dinh dưỡng socola Vinamilk A&D3 bịch 220ml hiện đang được bán 6.400 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa tươi socola Vinamilk 180ml hiện đang được bán 30.800 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng lúa mạch – socola Vinamilk ADM 180ml hiện đang được bán 29.000 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng lúa mạch Vinamilk ADM 110ml hiện đang được bán 19.000 đồng
 • Lốc 4 hộp sữa tươi socola Vinamilk 110ml hiện đang được bán 19.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa dinh dưỡng lúa mạch – socola Vinamilk ADM 180ml  hiện đang được bán 343.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi socola Vinamilk 180ml hiện đang được bán 325.000 đồng.
 • Thùng 48 bịch sữa dinh dưỡng socola Vinamilk A&D3 220ml hiện đang được bán 305.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi socola Vinamilk 110ml hiện đang được bán 220.000 đồng
 • Thùng 48 hộp sữa dinh dưỡng lúa mạch Vinamilk ADM 110ml hiện đang được bán 220.000 đồng

Giá sữa tươi Vinamilk ít đường, không đường

 • Sữa dinh dưỡng ít đường Vinamilk A&D3 bịch 220ml hiện đang được bán 7.200 đồng.
 • Sữa dinh dưỡng không đường Vinamilk A&D3 bịch 220ml hiện đang được bán 7.200 đồng.
 • Sữa tươi không đường Vinamilk hộp 1 lít hiện đang được bán 27.900 đồng.
 • Sữa tươi ít đường Vinamilk hộp 1 lít hiện đang được bán 27.900 đồng.
 • Sữa tươi nguyên chất không đường Vinamilk 100% hiện đang được bán 54.800 đồng.
 • Sữa dinh dưỡng không đường Vinamilk Flex hộp 1 lít hiện đang được bán với giá 30.000 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk Green Farm 110ml hiện đang được bán với giá 20.000 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa tươi tách béo không đường Vinamilk 180ml hiện đang được bán với giá 33.000 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng không đường Vinamilk Flex không lactoza 180ml hiện đang được bán với giá 29.600 đồng
 • Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk Green Farm 180ml hiện đang được bán với giá 31.800 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa tươi nguyên chất không đường Vinamilk 100% Organic 180ml hiện đang được bán với giá 45.800 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa tươi ít đường Vinamilk 110ml hiện đang được bán với giá 19.000 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa tươi ít đường Vinamilk 180ml hiện đang được bán với giá 29.000 đồng.
 • Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng không đường Vinamilk 180ml hiện đang được bán với giá 29.000 đồng.
 • Thùng 12 hộp sữa tươi nguyên chất không đường Vinamilk 100% Organic 1 lít hiện đang được bán với giá 633.000 đồng.
 • Thùng 12 hộp sữa tươi ít đường Vinamilk 1 lít  hiện đang được bán với giá 353.000 đồng.
 • Thùng 12 hộp sữa dinh dưỡng không đường Vinamilk Flex 1 lít hiện đang được bán với giá 355.000 đồng.
 • Thùng 12 hộp sữa tươi không đường Vinamilk 1 lít hiện đang được bán với giá 353.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi ít đường Vinamilk 180ml hiện đang được bán với giá 325.000 đồng.
 • Thùng 48 bịch sữa dinh dưỡng không đường Vinamilk A&D3 220ml hiện đang được bán với giá 305.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi không đường Vinamilk 180ml hiện đang được bán với giá 325.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi nguyên chất không đường Vinamilk 100% Organic 180ml hiện đang được bán với giá 500.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi tách béo không đường Vinamilk 180ml hiện đang được bán 390.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa dinh dưỡng Vinamilk Flex không lactoza 180ml hiện đang được bán 368.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk Green Farm 180ml hiện đang được bán 365.000 đồng.
 • Combo thùng 48 bịch sữa dinh dưỡng không đường Vinamilk A&D3 220ml hiện đang được bán 350.000 đồng.
 • Thùng 48 bịch sữa dinh dưỡng ít đường Vinamilk 220ml hiện đang được bán 305.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk Green Farm 110ml hiện đang được bán 238.000 đồng.
 • Thùng 48 hộp sữa tươi ít đường Vinamilk 110ml hiện đang được bán 220.000 đồng.

Bảng giá sữa bột Vinamilk

Giá sữa bột công thức Vinamilk

 • Sữa bột Vinamilk Sure Diecerna lon 400g hiện đang được bán 278.000 đồng.
 • Sữa bột Vinamilk Sure Diecerna lon 900g hiện đang được bán 482.000 đồng.
 • Sữa bột Vinamilk Sure Prevent Gold lon 400g hiện đang được bán 200.000 đồng.
 • Sữa bột Vinamilk Sure Prevent Gold lon 900g hiện đang được bán 478.000 đồng.
 • Sữa bột Vinamilk CanxiPro ít béo lon 400g hiện đang được bán 168.000 đồng.
 • Sữa bột Vinamilk CanxiPro ít béo lon 900g hiện đang được bán 366.000 đồng.

Xem thêm: Giá bưởi da xanh Bến Tre loại 1 hôm nay bao nhiêu 1kg 2022?

Giá sữa bột pha sẵn Vinamilk

 • Sữa dinh dưỡng pha sẵn Vinamilk Sure Prevent Gold chai 200ml hiện đang được bán 25.000 đồng.
 • Lốc 6 chai sữa dinh dưỡng pha sẵn Vinamilk Sure Prevent Gold 200ml hiện đang được bán 150.000 đồng.
 • Thùng 24 chai sữa dinh dưỡng pha sẵn Vinamilk Sure Prevent Gold 200ml hiện đang được bán 598.000 đồng.

Thùng 24 chai sữa dinh dưỡng pha sẵn Vinamilk Sure Prevent Gold 200ml hiện đang được bán 598.000 đồng.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu bảng giá sữa Vinamilk chính hãng. Hy vọng những thông tin thị trường mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

X